Nyári élmények2020 SZEPTEMBER 06


Ezt a mondát is feldolgoztuk Vámospércsen, ahol egy izgalmas honismereti táborba érkeztem...

"Simon Micz bán felesége a fennmaradt monda szerint hosszú időn keresztül magtalan volt. Egyszer egy szegény asszony alamizsnát kért tőle, aki egyszerre három gyermeket szült. A grófné megbotránkozva utasította el, szemére vetve, hogy bizonyosan gonosz életet élt, mert lehetetlen, hogy egy férjtől egyszerre három magzata legyen. Az asszony megátkozta Micz bánnét, hogy legyen hát neki egyszerre 7 gyermeke. Ugy is történt, egyszerre hét fiut szült. A grófné megrettent, és elhatározta, hogy csak egy fiut tart meg, a többit pedig dézsába rakatta és átadta egy öreg szolgállóasszonynak, hogy veszítse el őket. Micz bán ekkor éppen hazafelé lovagolt és útközben összetalálkozott az öreg szolgállóasszonnyal, akit kifaggatva és megtudva a dolgot, elvette a hat csecsemőt az öregasszonytól, és birtokain szétosztva őket, neje tudta nélkül fölneveltette..."


Köszönöm
a figyelmet!